• Ενστάσεις ακυρότητας υπέβαλε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

  10:17 μμ, Δευτέρα 15 Ιουν 2020 10:17 μμ, Δευτέρα 15 Ιουν 2020

  Της Άννας Κανδύλη

  Ένσταση ακυρότητας της κλήσης του προς παροχή εξηγήσεων καθώς και της προδικασίας επειδή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του ως υπόπτου, κατέθεσε στην προανακριτική επιτροπή της βουλής ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο οποίος ελέγχεται για τυχόν παρεμβάσεις του στη δικαιοσύνη.

  Σύμφωνα με την ένσταση, την οποία κατέθεσε μέσω των δικηγόρων του Δημήτρη και Λυδίας Τσοβόλα, η ακυρότητα συνίσταται στο ότι κλήθηκε σε ανωμοτί εξηγήσεις «χωρίς να καθορίζονται ειδικώς και συγκεκριμένως τα ζητήματα, ήτοι τα συγκεκριμένα πραγματικά γεγονότα (κατά τόπο, χρόνο και τρόπο) τα θεμελιωτικά των κατά νόμο κυρώσεων, επί των οποίων καλούμαι να δώσω εξηγήσεις, αποκλειστικά βάσει της σε βάρος μου καταγγελίας, χωρίς μάλιστα να έχει διενεργηθεί κάποια άλλη πράξη έρευνας, μετά την παράνομη και άκυρη επέκταση του κατηγορητηρίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Είναι τελείως παράνομο, παράλογο και ανορθόδοξο να καλούμαι να δώσω εξηγήσεις ως ύποπτος για τις νέες πράξεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί εξετάσεις μαρτύρων και άλλες ανακριτικές πράξεις, που ανάγονται στα νέα υποτιθέμενα αδικήματα.»

  Όπως ειδικότερα σημειώνει :

  Πρώτον, παραβιάστηκε το δικαίωμά μου στην παροχή ενός συγκεκριμένου -έστω και υποτυπώδους- ΄΄κατηγορητηρίου΄΄, το οποίο να αφορά τα ζητήματα, τα πραγματικά, δηλ., περιστατικά, που γεννούν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, που ενδέχεται να μου αποδοθούν, ήτοι να εκθέτει τις συγκεκριμένες πράξεις, ως ιστορικό γεγονός (΄΄factum΄΄) και όχι μόνο ως έγκλημα (΄΄crimen΄΄), που αφορά η κλήση για εξέταση και η παροχή έγγραφων εξηγήσεων. Διότι στην ως άνω άκυρη κλήση ουδόλως αναφέρονται (ούτε καν συνοπτικά) τα συγκεκριμένα υπό διερεύνηση πραγματικά περιστατικά και οι συγκεκριμένες αιτιάσεις (ως ιστορικό γεγονός), που οριοθετούν την νομική απαξία των αναφερόμενων υπό διερεύνηση υποτιθέμενων αδικημάτων...Και δεύτερον παραβιάστηκε το δικαίωμά μου να δώσω εξηγήσεις, αφού πρώτα συγκεντρωθεί το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Με τον τρόπο αυτό δε , δηλ., της απλής κλήσης μου να παράσχω εξηγήσεις σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, πριν δηλ. διενεργηθούν άλλες πράξεις έρευνας, μετά την παράνομη και άκυρη επέκταση του κατηγορητηρίου από την Ολομέλεια της Βουλής, αποκλειστικά βάσει της σε βάρος μου καταγγελίας, δίδεται εύλογα η εντύπωση περί αυταπόδεικτης προσχηματικής διερεύνησης των σε βάρος μου αιτιάσεων. Είναι τελείως παράνομο, παράλογο και ανορθόδοξο να καλούμαι να δώσω εξηγήσεις ως ύποπτος για τις νέες πράξεις, χωρίς να έχουν προηγηθεί εξετάσεις μαρτύρων και άλλες ανακριτικές πράξεις, που ανάγονται στα νέα υποτιθέμενα αδικήματα. Ειδάλλως, η ΄΄προαπολογία΄΄ του υπόπτου στην προδικασία, χωρίς να έχει λάβει πλήρη γνώση της κατηγορίας και των αποδεικτικών μέσων, που τη θεμελιώνουν, ώστε να μπορέσει αποτελεσματικότερα να αποκρούσει τα εις βάρος του αποδεικτικά στοιχεία, εκφυλίζεται σε μια λάθρα κατευθυνόμενη απόσπαση ομολογίας του....»

  Κατόπιν των παραπάνω καταλήγει:

  «Να κηρυχθεί άκυρη και ως μη γενόμενη η ως άνω κλήση προς παροχή έγγραφων εξηγήσεων, να παύσει οποιαδήποτε πρόοδος της ανωτέρω ποινικής διαδικασίας και να ακυρωθούν οι ήδη διενεργηθείσες διαδικαστικές πράξεις και να μου κοινοποιηθεί νέα κλήση, η οποία να περιέχει τα ανωτέρω αναφερόμενα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, ώστε να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και να παράσχω τις αναγκαίες και αιτούμενες εξηγήσεις, αφού συγκεντρωθεί το συνόλο του αποδεικτικού υλικού και λάβω γνώση αυτού.»

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα