• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Τι κερδίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες - Από πότε θα ισχύσει

  7:56 πμ, Τετάρτη 16 Σεπ 2020 7:56 πμ, Τετάρτη 16 Σεπ 2020

  Κατά τρεις μονάδες, στο 36,7% θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ετήσιο κέρδος για έναν εργαζόμενο με μισθό 1.016 ευρώ θα είναι 158 ευρώ ενώ για την επιχείρηση 301 ευρώ.

  Επί της ουσίας η αύξηση του καθαρού εισοδήματος για τους μισθωτούς και η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις είναι το κέρδος από το "ψαλίδισμα" των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης.

  Η μείωση θα ισχύσει από την 1/1/2021 για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Από τις 3 ποσοστιαίες μονάδες, το κέρδος των μισθωτών θα είναι 1,21 και των εργοδοτών 1,79. Αυτό σημαίνει ότι στον κατώτατο μεικτό μισθό των 650 ευρώ οι εισφορές του μισθωτού από 99,65 ευρώ τον μήνα διαμορφώνονται σε 91,78 (όφελος 8 ευρώ το μήνα και 112 τον χρόνο). Την ίδια ώρα το κέρδος για τον εργοδότη είναι 12 ευρώ τον μήνα και 168 ευρώ το χρόνο.

  Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον πίνακα:

  Ισχύουσα κατάσταση 2019

  Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60

  Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 3,28 3,68 6,96

  Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 15,75 24,81 40,56

  % επί του συνόλου 38,82% 61,18% 100,00%

  Ασφαλιστικές εισφορές το 2021

  Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60

  Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 1,65 1,41 3,06

  Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 14,12 22,54 36,66

  % επί του συνόλου 38,51% 61,49% 100,00%

  Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:

  Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες

  Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  -0,42 -0,48 -0,90

  -1,21 -1,79 -3,00

  -1,63 -2,27 -3,90

  Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα:

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.264

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισφορών: 1.288

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 342

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.011

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισφορών: 1.031

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 274

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 843

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισφορών: 859

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 228

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 674

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισφορών: 687

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 183

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 548

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισφορών: 558

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 148

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.872

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.838

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 477

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.498

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.471

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 381

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.248

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.225

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 318

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 999

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 980

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 254

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 811

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 797

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 207.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα