• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Τι θα κερδίσουν οι εργαζόμενοι - Αναλυτικά παραδείγματα

  5:17 μμ, Δευτέρα 14 Σεπ 2020 5:17 μμ, Δευτέρα 14 Σεπ 2020

  Διευκρινίσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. "H μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα μείωση των 0,90 ποσοστιαίων μονάδων από το Β’ εξάμηνο του 2020, μειώνει συνολικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές" τονίζει ο κ. Βρούτσης, με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

  Τονίζει η εξαγγελθείσα μείωση των εισφορών εφαρμόζεται στις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. "Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους αποτελεί μία ακόμα προεκλογική μας δέσμευση, που γίνεται πραγματικότητα, αλλά, παράλληλα, συνιστά την πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική πολιτική για την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει καίρια στην αποκλιμάκωση της ανεργίας" αναφέρει ο κ. Βρούτσης.

  Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον πίνακα:

  Ισχύουσα κατάσταση 2019

  Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60

  Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 3,28 3,68 6,96

  Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 15,75 24,81 40,56

  % επί του συνόλου 38,82% 61,18% 100,00%

  Ασφαλιστικές εισφορές το 2021

  Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ 12,47 21,13 33,60

  Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών 1,65 1,41 3,06

  Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) 14,12 22,54 36,66

  % επί του συνόλου 38,51% 61,49% 100,00%

  Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:

  Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες

  Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

  -0,42 -0,48 -0,90

  -1,21 -1,79 -3,00

  -1,63 -2,27 -3,90

  Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα:

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.264

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.288

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 342

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.011

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 1.031

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 274

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 843

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 859

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 228

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 674

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 687

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 183

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών: 548

  Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών: 558

  Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 148

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.500

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.872

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.838

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 477

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.200

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.498

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.471

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 381

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 1.000

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.248

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 1.225

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 318

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 800

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 999

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 980

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 254

  Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ): 650

  Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 811

  Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά τη μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών: 797

  Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος): 207.

  Πηγή: ΑΠΕ

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα