23 Ιανουάριου 2021 | Εορτάζουν:
  • Αγαθάγγελος
  • Αγαθαγγέλα
  • Διονύσιος
  • Διονύσης
  • Διονυσία